Medlemssider Tømmelister

Meny

Bestill taxi

Her kan du bestille taxi til din destinasjon.

Dine opplysninger

Spesifiser kontaktinformasjon.

Tilpass turen

Du kan allerede forberede turen ved å spesifisere dine ekstra behov.
pesielle behov (sykkel, ski, barnesete, ekstra bagasje etc.)

Fullfør bestillingen

Her kan du bestille taxi til din destinasjon.

6.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg D29_2.jpg D29.jpg Bilde1.jpg

Om oss

Taxi Hedmark AS er en fylkesdekkende drosjesentral i Hedmark. Gjennom et politisk vedtak gav Hovedutvalget for samferdsel den 21. mai 2003 drosjenæringen i Hedmark adgang til å etablere en fylkesdekkende drosjesentral. Sentralen var i full drift fra 1. juli 2005, og var fra starten av et datterselskap av Hedmark Taxi AS. Hedmark Taxi AS har vært drosjeeiernes forretningsselskap siden 1994.

Taxi Hedmark AS ble fusjonert med Hedmark Taxi AS i 2011 og navnet Taxi Hedmark AS ble videreført.. 

Selskapet er i dag heleid av alle utøvende taxi eiere i Hedmark fylke. Det er ca. 150 tilsluttede løyvehavere som til sammen disponerer ca. 240 biler. Vi er representert i alle fylkets 22 kommuner.
Vårt hovedkontor er lokalisert i Kjonerud Kompetansesenter nederst i Bekkelaget(Stange Kommune), hvor vi i tillegg til administrasjon -og driftsfunksjoner også har et felles bestillingsmottak for byene Hamar, Elverum og Kongsvinger.

Her er en link til firmafakta  http://fflive.bisnode.no/970904735_NO_2dd033f6-6a51-4c2b-a3ac-13ac9a36a78b