Medlemssider Tømmelister

Meny

Bestill taxi

Her kan du bestille taxi til din destinasjon.

Dine opplysninger

Spesifiser kontaktinformasjon.

Tilpass turen

Du kan allerede forberede turen ved å spesifisere dine ekstra behov.
pesielle behov (sykkel, ski, barnesete, ekstra bagasje etc.)

Fullfør bestillingen

Her kan du bestille taxi til din destinasjon.

6.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg D29_2.jpg D29.jpg Bilde1.jpg

OBT

Offentlig betalt transport

I tillegg til tradisjonele taxitjenester utfører Taxi hedmark AS en stor andel offentlig betalt transport. Selskapet har i dag avtale med blant annet Sykehuset Innlandet HF og Hedmark Trafikk FKF.

Pasientreiser:
For Sykehuset Innlandet HF utfører vi transport til og fra sykehus, leger, fysioterapeuter og opptreningsinstitusjoner i alle fylkets komuner, samt interntransport av personer og gods mellom behandlingsstedene. Bestilling og organisering av transporten foretas av Pasientreiser Innlandet. For mer informasjon se Pasientreiser sin hjemmeside eller ring 05515.

Hedmark Trafikk FKF:
For Hedmark Trafikk FKF utfører vi transport av skolebarn til og fra skoler, bestillingsruter/ FLEX, KID (Komunikasjon I Distriktene) og andre oppdrag i de fleste kommunene i fylket. Bestilling og organisering av transporten foretas av Hedmark Trafikk FKF. For mer informasjon om de forskjellige kollektivtilbudene, se Hedmark Trafikk sin hjemmeside eller ring 02040

TT (Tilrettelagt Transport):
TT ordningen ble etter 01.01.2013 endret, og brukerne kan nå bestille transport direkte av transportør. Vi har avtale med Hedmark Trafikk FKF om transport av TT brukere og du kan bestille din TT transport hos oss enten ved å bestille med vår App, ringe oss på 03650, eller bestille på vårt bestillingsskjema. NB: Har du behov for spesialbil, F. eks med rullestoltilpasning, henstilles du til å ringe oss (tlf: 03650).
Våre biler har online validering av ditt TT kort som viser gyldighet og saldo. Vi ber deg fremvise ditt TT kort når du kommer i bilen.

Trygt Hjem

Retningslinjer for Trygt Hjem